Zapytanie ofertowe nr 61/2020 na dostawę wirówki z chłodzeniem na probówki wirownicze 1,5ml do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk