Zapytanie ofertowe nr 62/2020 na usługę ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oraz Stacji Badawczej w Mikołajkach