Zapytanie ofertowe nr 63/2020 na dostawę Zamrażarki niskotemperaturowej -86°C do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk