Zapytanie ofertowe nr 64/2020 na usługę kompleksowej obsługi, utrzymania w ruchu oraz konserwacji 7 central klimatyzacyjnych i powiązanych z nimi systemów rozprowadzania powietrza oraz automatyki