Zapytanie ofertowe nr 65/2020 na sukcesywną dostawę ściółki dla zwierząt laboratoryjnych do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk