Zapytanie ofertowe nr 66/2020 na usługę serwisowania mikroskopów LSM 800, LSM 780, TIRF, Spinning Disk oraz Sigma VP firmy Carl Zeiss