Zapytanie ofertowe nr 7/2020 na usługę Świadczenia usług rzecznika patentowego dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk