Zapytanie ofertowe nr 70/2020 na sukcesywną dostawę środków czystościowych do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk