Zapytanie ofertowe nr 75/2020 na sukcesywny odbiór odpadów komunalnych z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk