Zapytanie ofertowe nr 76/2020 na usługę serwisowania skanera rezonansu magnetycznego Siemens MAGNETOM Trio dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk