Zapytanie ofertowe nr 77/2020 na dostawę 24 sztuk szczurów RjHan:WI – Wistar (zakup i transport) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk