Zapytanie ofertowe nr 78/2020 na dostawę komory laminarnej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk