ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2020 na dostawę wirówek, zestawu pipetorów, pipet jednokanałowych i 8-kanałowych wraz ze statywami do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk