Zapytanie ofertowe nr 80/2020 na wykonanie i dostawę zabudowy meblowej w holu wejściowym w głównym budynku Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk