Zapytanie ofertowe nr 81/2020 na sukcesywną dostawę artykułów biurowych do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk