Zapytanie ofertowe nr 84/2020 na wykonanie prac budowlanych na terenie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk