Zapytanie ofertowe nr 85/2020 na dostawę komputera typu serwer w obudowie RACK do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk