Zapytanie ofertowe nr 86/2020 na wykonanie prac remontowych na dachu budynku zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk