Zapytanie ofertowe nr 87/2020 na dostawę Laptopa Macbook Air 13” (lub równoważnego) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk