Zapytanie ofertowe nr 90/2020 na usługę serwisowania wirówek Optima L-100 XP i Optima XPN 100 firmy Beckman Coulter dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk