Zapytanie ofertowe nr 92/2020 na adaptację pomieszczenia nr 344 dla potrzeb urządzeń badawczych – wzmocnienie stropu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk