Zapytanie ofertowe nr 93/2020 na dostawę Mikroskopowej kamery szybko klatkowej do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk