Zapytanie ofertowe nr 94/2020 na dostawę Jednostek sterujących i system podtrzymywania napięcia do systemów Eco-HAB do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk