Zapytanie ofertowe nr 97/2020 na wymianę modułu komputerowo-monitorowego (computer LCD assembly) oraz modułu termoelektrycznego w ultrawirówce Optima XP (LXP11J37) firmy Beckman Coulter