Zapytanie ofertowe nr 98/2020 na dostawę 3 komputerów stacjonarnych typu All in One i 3 laptopów wraz z akcesoriami do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk