Zapytanie ofertowe nr 111/2020 na dostawę aparatury specjalnej i materiałów komputerowych do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk