Wzór CV

 

 

 1. Dane osobowe:

  • imię i nazwisko

  • adres kontaktowy

  • numer telefonu (pod którym jesteś najszybciej osiągalny, najlepiej komórkowego)

  • adres e-mail

  • data urodzenia

 2. Wykształcenie:

  • wymień ukończone szkoły od ostatnio ukończonej

  • podając nazwę uczelni i kierunek studiów, pamiętaj o datach ich rozpoczęcia i ukończenia oraz o nazwie ukończonej specjalizacji. Jeśli ma to związek z przyszłym stanowiskiem pracy, umieść również temat pracy dyplomowej

  • wspomnij o odbytych kursach, szkoleniach, podaj nazwy uzyskanych certyfikatów

 3. Doświadczenia zawodowe:

  • osoby podejmujące pierwszą pracę:
   praktyki studenckie, staże, prace tymczasowe, wolontariat, aktywność społeczna

  • osoby zmieniające pracę:
   poprzednie miejsca pracy (począwszy od ostatniego) - data, nazwa firmy, stanowisko, zakres obowiązków

 4. Umiejętności:

  • znajomość języków obcych (podstawowa, komunikatywna czy biegła w mowie lub/i w piśmie)

  • umiejętność obsługiwania programów komputerowych (podaj jakich) i programowania (w jakich językach)

  • obsługa urządzeń biurowych

  • prawo jazdy

 5. Osiągnięcia:

  • stypendia (naukowe), publikacje, projekty, patenty

  • osiągnięcia pozanaukowe świadczące o Twoim zaangażowaniu (sportowe, artystyczne)

 6. Zainteresowania:
  Nie wymieniaj swoich zainteresowań zbyt ogólnie.

 7. Referencje:
  Jeśli w ogłoszeniu nie wymagano referencji, to nie dołączaj ich do dokumentów aplikacyjnych. Możesz zaznaczyć jednak gotowość ich dostarczenia.

 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 9.  

List motywacyjny

Miejsce i data

Twoje imię i nazwisko

Telefon, email

Adresat
Imię i nazwisko
Stanowisko
Firma
Adres

Szanowna Pani/Pan/Państwo.......

 

Wstęp:
Napisz skąd wiesz o naborze i o jakie stanowisko się ubiegasz  (np. w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w .... przesyłam swoją aplikację na stanowisko ....).
Przedstaw się i wyjaśnij, dlaczego list kierujesz właśnie do tej firmy/instytucji.

 

Część właściwa: 
Opisz bardziej szczegółowo te kwalifikacje i zainteresowania, które szczególnie predysponują cię do objęcia danego stanowiska. Jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań, zadeklaruj chęć zdobycia nowych umiejętności i wiedzy.

 

Zakończenie:
Podaj informację o Twojej gotowości do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym przez pracodawcę terminie.

 

 

Z poważaniem,

(Odręczny podpis)

 

 

Ważne:

 • nie zapomnij o numerze referencyjnym ogłoszenia (jeżeli takowy został podany)
 • nie powielaj informacji zawartych w CV
 • pisz krótko i logicznie
 • podziel swój list na akapity w rozsądnych odstępach, dzięki czemu będzie bardziej czytelny
 • list powinien zająć co najwyżej jedną stronę A4

 

Rozmowa kwalifikacyjna

 • Proszę przedstawić swoje doświadczenia zawodowe
 • Dlaczego zależy ci na tej pracy?
 • Powinieneś jasno określić powody, dla których ubiegasz się o daną posadę, gdyż pracodawca chce wiedzieć dokąd zmierzasz i jakimi motywami się kierujesz.
 • Proszę opowiedzieć coś o sobie
 • Co skłoniło cię do wybrania tego kierunku studiów?
 • Gdybyś miał(a) wybierać ponownie kierunek studiów, czy byłby to ten sam kierunek?
 • Dlaczego wybrałaś/eś naszą firmę?
 • Dlaczego uważasz, że jesteś dobrym kandydatem na to stanowisko?
 • Proszę przedstawić swoje doświadczenia zawodowe
 • Co było powodem odejścia z poprzedniej pracy / dlaczego chcesz odejść z obecnej pracy?
 • Czego najbardziej nie lubiłaś/eś robić w swojej poprzedniej pracy?
 • Jakie są twoje osiągnięcia z okresu studiów?
 • Czy preferujesz pracę indywidualną czy zespołową?
 • Jakie są twoje oczekiwania w stosunku do wynagrodzenia?
 • Jaki jest twój stosunek do nienormowanych godzin pracy?
 • Jaki jest twój stosunek do podróży służbowych?
 • Czy potrafisz działać pod wpływem stresu? (podaj przykład poradzenia sobie w stresującej sytuacji w przeszłości)
 • Jak wyobrażasz sobie idealnego szefa?
 • Gdzie widzisz siebie za 5/10 lat?
 • Wymień twoje zalety i wady
 • Jaki był twój największy sukces?
 • Jaka była twoja największa porażka?

 

Wybierając się na rozmowę kwalifikacyjną, gruntownie się do niej przygotuj. Zbierz jak najwięcej informacji o firmie, do której idziesz na rozmowę. Dowiedz się między innymi od jakiego czasu firma jest na rynku, jaka była w tym czasie jej historia, kiedy pojawiła się w Polsce (jeżeli jest to firma zagraniczna), ile zatrudnia osób, kto jest jej właścicielem, jacy są jej główni udziałowcy, itp. Zbierz również informacje o stanowisku, o które się ubiegasz.

Podczas rozmowy pada zazwyczaj także pytanie: „Czy ma pan(i) jakieś pytania?”. Zapytaj wówczas o zakres obowiązków na stanowisku, na które aplikujesz (o ile nie udzielono ci tej informacji wcześniej), specyfikę pracy w danej firmie, a także czy firma oferuje swoim pracownikom jakiś system szkoleń. Nie zapomnij również zapytać o rodzaj umowy (o pracę, zlecenie lub dzieło) i kiedy będzie znany wynik rozmowy.