Kształcenie na studiach doktoranckich reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia. Doktorantów obowiązuje także Regulamin studiów.

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Karolina Wysowska, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.edu.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje