Dokumenty uprawniające do ulgi

 


Legitymacja doktoranta

 

Legitymacja uprawnia doktoranta do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego oraz do 50% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu miejskiego na terenie Warszawy, nie dłużej niż do 35 roku życia.

 

 
Legitymacja ISIC

 

Karty finansowane przez Instytut potwierdzają status studenta i upoważniają do korzystania ze zniżek we wszystkich krajach świata. Karty obowiązują od września danego roku do końca następnego roku. Zapewniają również ubezpieczenie NNW w Polsce i NNW i KL w wielu krajach. Więcej o kartach ISIC tutaj.

 

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Karolina Wysowska, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.edu.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje