Informacje praktyczne

PUBLIC TRANSPORT

Ticket prices:

Normal – 3,40 PLN

Student – 1,70 PLN (requires student or PhD student ID Card)

City Card (public transport card):

http://www.ztm.waw.pl/index.php?c=557&l=2

How to get to the Nencki Institute from Chopin International Airport?

Bus no. 188 from station „Lotnisko-Chopina Przyloty 02” to station „Banacha-Szpital 02” (from 4:48 am till 11:18 pm).

Taxi:

Tele taxi -> +48/22 19627

Sawa taxi -> +48/22 644 44 44

Ele taxi -> +48/22 811 11 11

Eco taxi -> +48/22 644 22 22

NATIONAL HOLIDAYS

 1. – New Year

06.01 – Epiphany

Easter – Sunday between 22nd of March and 25th of April ( 01.04 in 2018)

Easter Monday (Wet Monday) – Monday between 23rd of March and 26th of April (02.04 in 2018)

01.05 – Labour Day

03.05 – Feast of the Constitution

Pentecost/Whit (Exile of the Holy Spirit) – 49 days after Easter (20.05 in 2018)

Celebration of the Saint Body and Blood of Jesus Christ - Thursday in May/June (31.05 in 2018)

15.08 - Assumption of the Blessed Virgin Mary

01.11 – All Saints Day

11.11 – Independence Day

25.12 – 1st day of Christmas

26.12 – 2nd day of Christmas

 

 

COST OF LIVING

Some examples of average prices per month:

 • Rent in a shared flat (or dormitory) - EUR 80-150
 • Rent in a small apartement – EUR 360-500
 • Transportation (public transport in big cities) - EUR 15-20
 • Telephone/mobile, Internet, TV – EUR 12- 75

More informations: http://www.studyinpoland.pl/en/index.php/practical-information/51-cost-of-living

WHAT SHOULD YOU SEE IN WARSAW

 1. Warsaw Old Town with it’s beautiful Royal Castle: https://www.zamek-krolewski.pl/en
 2. Palace of Culture and Science: http://www.pkin.pl/eng
 3. Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów: http://www.wilanow-palac.art.pl/
 4. Łazienki Królewskie Gardens: http://www.lazienki-krolewskie.pl/en?langset=true
 5. The Warsaw Rising Museum: http://www.1944.pl/en
 6. Copernicus Science Center: http://www.kopernik.org.pl/en/
 7. ZOO (Zoological Garden): http://zoo.waw.pl/en/
 8. Kampinos National Park: https://www.kampinoski-pn.gov.pl/, https://en.wikipedia.org/wiki/Kampinos_National_Park
 9. The Museum of Warsaw: http://muzeumwarszawy.pl/en/
 10. National Stadium: http://en.pgenarodowy.pl/
 11. University of Warsaw Botanic Garden: http://www.ogrod.uw.edu.pl/en

USEFUL WEBSITES

Residence, work permition etc: https://mazowieckie.pl/en/for-foreigners-1/residence

All useful informations: http://www.migrant.info.pl/home.html

Study in Poland: http://studyinpoland.pl/en/

Additional information for foreigners: http://www.foreignersinpoland.com/

legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu

Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. W przypadku gdy okres ten przekracza 3 miesiące należy wystąpić o zarejestrowanie pobytu.

Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ze świadczeń zdrowotnych mogą korzystać cudzoziemcy z państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

Cudzoziemcy z państw nie będących członkami UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Karolina Wysowska, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.edu.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje