DOKTORAT W INSTYTUCIE NENCKIEGO

Współpraca z wybitnymi neurobiologami, biologami molekularnymi i biochemikami. Stypendia dla wszystkich doktorantów. Wyjazdy na zagraniczne konferencje. Nacisk na ambitne eksperymenty, a wykłady ograniczone do minimum.

Tak w skrócie wygląda droga do doktoratu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Instytut Nenckiego to prestiżowy ośrodek z najwyższą kategorią Ministerstwa Nauki, A+.

 

– Mamy świetnie wyposażone pracownie, mocne zaplecze doświadczalne i kadrę rozpoznawalną na świecie – zaznacza prof. Daniel Wójcik, kierownik studiów doktoranckich w instytucie. – Nasi studenci wyjeżdżają na staże i rozwijają tam swoje kompetencje – podkreśla naukowiec.

Jak dodaje, dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą biologią, badaniami mózgu, biochemią i biologią molekularną Instytut Nenckiego może być wymarzonym miejscem do realizowania ambicji naukowych.

Jak wyglądają studia?
Kandydat na przyszłego doktora musi mieć skończone studia magisterskie lub równorzędne albo być laureatem Diamentowego Grantu. Komisja rekrutacyjna doceni ambicję, zaangażowanie w pracę naukową i znajomość dziedziny, w zakresie której zainteresowany aplikuje. Studia trwają cztery lata. W uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone do pięciu lat. Są bezpłatne. Młodzi naukowcy mają możliwość korzystania z lektoratów języka angielskiego, a studenci z zagranicy – polskiego. Instytut pomaga chętnym w przygotowywaniu wniosków grantowych.

Na koniec każdego roku doktorant przygotowuje sprawozdanie – prezentację dotyczącą wyników, jakie uzyskał w ostatnim roku. Otwarcie przewodu doktorskiego wymaga, aby student był autorem lub współautorem wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w czasopiśmie recenzowanym. Do zaliczenia całych studiów konieczne jest zdanie egzaminu z przedmiotu kierunkowego oraz z filozofii i statystyki.

Kariera po Nenckim
Prof. Daniel Wójcik zauważa, że absolwenci studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego łatwo znajdują pracę. Mogą kontynuować karierę naukową, ale też często trafiają do przemysłu. Jak to wygląda w praktyce?

– Na sześciu doktorantów, których wypromowałem, wszyscy mają pracę tam, gdzie chcieli – opowiada profesor. – Cztery osoby wybrały naukę i dalej w niej pracują, na stażach podoktorskich w Barcelonie, Nenckim, Melbourne oraz Oksfordzie. Dwie przeszły do działu badawczego Samsunga, jedna z nich założyła później własną firmę.

Jak dodaje naukowiec, ścieżki zawodowe absolwentów mają wspólny mianownik, który wynika z misji Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN – to dążenie do doskonałości w prowadzonych badaniach, których wyniki mogą być zastosowane w kontekście potrzeb społeczeństwa dla poprawy jakości życia. Młodzi specjaliści kontynuują pracę zgodnie z tą misją, np. w branży farmaceutycznej przy produkcji nowych leków lub substancji generycznych. Z kolei dzięki badaniom klinicznym pomagają we wprowadzaniu na rynek nowych terapii medycznych. 

Pracownie, Zwierzętarnia, Stacja Hydrobiologiczna
W Instytucie Nenckiego działa 40 bardzo dobrze wyposażonych pracowni badawczych, w tym m.in. Pracownia Neuroinformatyki, Pamięci Przestrzennej, Molekularnych Podstaw Starzenia. W nowo powstałym Centrum Neurobiologii funkcjonuje pięć pracowni „core facility”, m.in. Obrazowania Mózgu, Modeli Zwierzęcych, Neurobiologii Molekularnej. Ponadto w instytucie prowadzą działalność: Zwierzętarnia, Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Pracownia Cytometrii i Stacja Hydrobiologiczna.

Marceli Nencki
Patron placówki był XIX-wiecznym wybitnym uczonym, lekarzem specjalizującym się w bakteriologii, epidemiologii i chemii organicznej.

– W szkole początkowo uczył się średnio, rozkwitł dopiero na studiach – przyznaje prof. Daniel Wójcik. – Jednak nie przeszkodziło mu to w udanej karierze badawczej. Jego przykład pokazuje, jak duża jest rola pasji i pracy w rozwoju naukowym. Biologią Marceli Nencki zainteresował się podczas studiów filozoficznych – opowiada uczony.

Marceli Nencki był studentem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Później, już jako naukowiec, związał się z Katedrą Chemii Fizjologicznej na szwajcarskim Uniwersytecie w Bernie.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN powstał w 1918 roku.

 

 

Rejestracja on-line http://www.nencki.gov.pl/rejestracja-online

 

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik
 

Sekretariat Studiów Doktoranckich
mgr Karolina Wysowska, mgr Diana Szymańska
studia.doktoranckie@nencki.edu.pl
tel: +48 22 5892554

Projekty Konferencje