Dyrekcja

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

e-mail: dyrekcja@nencki.edu.pl
tel.: (48 22) 5892 207
 

Z-ca Dyrektora ds. naukowych

dr hab. Krzysztof Nieznański, prof. nadzw.

(tel.48 22) 5892 562
 

Z-ca Dyrektora ds. naukowych

dr hab. Monika Liguz-Lęcznar

tel.: (48 22) 5892 400
 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

mgr Tomasz Koczyk

tel.: (48 22) 5892 493, 5892 213
 

Pełnomocnik Dyrektora ds. IT i kontaktów z mediami

dr Paweł Boguszewski

(tel.48 22) 5892 451