Granty europejskie

7 Program Ramowy UE


BIO-IMAGINE BIO-IMAGing in research INnovation and Education
http://bioimagine.nencki.gov.pl
Typ projektu: Coordination and Support Action (CAPACITIES)
Nr grantu: FP7-REGPOT-2010-1
Okres realizacji: 42 miesięcy (2011 – 2014)
Budżet całkowity: 2 550 000 EUR
Koordynator w IBD: Prof. Adam Szewczyk

Euro- BioImaging Euro-BioImaging – Infrastruktura badawcza dla technologii obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych
http://www.eurobioimaging.eu
Typ projektu: Collaborative Projects and Coordination and Support Actions (CAPACITIES)
Nr grantu: FP7-INFRASTRUCTURE-2010-1-262023
Okres realizacji: 36 miesięcy (2010-2013)
Budżet całkowity: 5 198 244 EUR
Budżet IBD PAN: 47 294 EUR
Koordynator: European Molecular Biology Laboratory (Germany)
Koordynator w IBD: Prof. Adam Szewczyk
Liczba Członków Konsorcjum: 39

ARISE Regeneracja po udarze mózgu
Typ projektu: Collaborative Project (Large-scale integrating project)
Nr grantu: HEALTH-F2-2008-201024
Okres realizacji: 60 miesięcy (2008 – 2013)
Budżet całkowity: 11 246 776 EUR
Budżet IBD PAN: 549 568 EUR
Koordynator: Charite Universitaetsmedizin Berlin (Niemcy)
Koordynator w IBD: Prof. Leszek Kaczmarek
Liczba Członków Konsorcjum: 16

AXREGEN Regeneracja aksonów, plastyczność i komórki macierzyste
http://www.axregen.eu/
Typ projektu: Marie Curie Networks for Initial Training (ITN)
Nr grantu: PITN-GA-2008-21400
Okres realizacji: 48 miesięcy (2008 – 2012)
Budżet całkowity: 4 440 000 EUR
Budżet IBD PAN: 291 324 EUR
Koordynator: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (Wlk. Brytania)
Koordynator w IBD: Prof. Leszek Kaczmarek
Liczba Członków Konsorcjum: 12

MARK-AGE Europejskie badania w celu określenia biomarkerów starzenia http://www.mark-age.eu/
Typ projektu: Collaborative Project (Large-scale integrating project)
Nr grantu: HEALTH-F4-2008-200880
Okres realizacji: 60 miesięcy (2008 – 2013)
Budżet całkowity: 11 989 327 EUR
Budżet IBD PAN: 399 500 EUR
Koordynator: Universitaet Konstanz (Niemcy)
Koordynator w IBD: Prof. Ewa Sikora
Liczba Członków Konsorcjum: 26

MEMSTICK Synaptyczne mechanizmy zaburzeń pamięci: Nowe cząsteczki adhezji komórkowej w terapii http://www.memstick.org/
Typ projektu: Collaborative Project (Small or medium-scale focused research project)
Nr grantu: HEALTH-F2M-2008-201600
Okres realizacji: 36 miesięcy (2008 – 2011)
Budżet całkowity: 2 970 372 EUR
Budżet IBD PAN: 290 600 EUR
Koordynator: Ecole Polytechnique Federalne de Lausanne (Szwajcaria)
Koordynator w IBD: Prof. Leszek Kaczmarek
Liczba Członków Konsorcjum: 8

PLASTICISE Promowanie plastyczności jako sposób na leczenie chorób neurozwyrodnieniowych http://www.plasticise.eu/
Typ projektu: Collaborative Project (Small or medium-scale focused research project)
Nr grantu: HEALTH-F2-2009-223524
Okres realizacji: 48 miesięcy (2008 – 2012)
Budżet całkowity: 5 199 445 EUR
Budżet IBD PAN: 267 060 EUR
Koordynator: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (Wlk. Brytania)
Koordynator w IBD: Prof. Leszek Kaczmarek
Liczba Członków Konsorcjum: 16

EECAlink Promocja i wspieranie współpracy międzynarodowej z krajami Europy Wschodniej i Azji Centralnej http://www.eecalink.eu/
Typ projektu: Coordination and Support Action
Nr grantu: HEALTH-F1-2009-223359
Okres realizacji: 30 miesięcy (2009 – 2011)
Budżet całkowity: 600 000 EUR
Budżet IBD PAN: 28 889 EUR
Koordynator: Univerzita Karlova v Praze (Czechy)
Koordynator w IBD: Marta Rucińska
Liczba Członków Konsorcjum: 17

EpiTarGene Identyfikacja genów regulowanych przez czynnik transkrypcyjny SRF w padaczce
Typ projektu: Marie Curie International Re-integration Grants
Nr grantu: PIRG03-GA-2008-230992
Okres realizacji: 48 miesięcy (2009 – 2013)
Budżet całkowity: 100 000 EUR
Koordynator w IBD: Dr Katarzyna Kalita-Bykowska

AlcoCaMK Autofosforylacja alfa CaMKII jako mechanizm regulujący konsumpcję alkoholu
Typ projektu: Marie Curie European Re-integration Grants
Nr grantu: PERG05-GA-2009-247841
Okres realizacji: 36 miesięcy (2009 – 2012)
Budżet całkowity: 45 000 EUR
Koordynator w IBD: Dr Katarzyna Radwańska

ModOPCFate Modulowanie roznicowania prekursorow oligodendrocytow w remielinizacji osrodkowego ukladu nerwowego
Typ projektu: Marie Curie European Re-integration Grants
Nr grantu: PERG05-GA-2009-240705
Okres realizacji: 36 miesięcy (2009 – 2012)
Budżet całkowity: 45 000 EUR
Koordynator w IBD: Dr Małgorzata Zawadzka

Grhl1 in skin cancer Rola genu Grhl1 w nowotworach skóry
Typ projektu: Marie Curie International Re-integration Grants
Nr grantu: PIRG06-GA-2009-256096
Okres realizacji: 48 miesięcy (2010 – 2014)
Budżet całkowity: 100 000 EUR
Koordynator w IBD: Dr Tomasz Wilanowski

6 Program Ramowy UE


NODPERCEPTION Udział czynników NOD w symbiozie pomiędzy roślinami motylkowymi i bakteriami glebowymi oraz homeostazie wapnia
http://medicago.toulouse.inra.fr/NODPERCEPTION/
Typ projektu: Marie Curie Research Training Networks
Nr grantu: MRTN-CT-2006-035546
Okres realizacji: 48 miesięcy (2006 – 2010)
Budżet całkowity: 1 967 451 EUR
Budżet IBD PAN: 187 477,69 EUR
Koordynator: Insitut National de la Recherche Agronomique (INRA) (Francja)
Koordynator w IBD: Prof. Sławomir Pikuła
Liczba Członków Konsorcjum: 8

GEHA Genetyka dla zdrowego starzenia
http://www.geha.unibo.it/
Typ projektu: Integrated Project
Nr grantu: LSHM-CT-2004-503270
Okres realizacji: 60 miesięcy (2004 – 2009)
Budżet całkowity: 7 200 000 EUR
Budżet IBD PAN: 182 000 EUR
Koordynator: Alma Mater Studiorum-Universita Degli Studi di Bologna (Włochy)
Koordynator w IBD: Prof. Ewa Sikora
Liczba Członków Konsorcjum: 25

ENINET Sieć europejskich instytutów neurobiologicznych
http://www.eni-net.org/
Typ projektu: Coordination Action
Nr grantu: LHSM-CT-2005-019063
Okres realizacji: 55 miesięcy (2005 – 2010)
Budżet całkowity: 1 282 500 EUR
Budżet IBD PAN: 35 400 EUR
Koordynator: Max-Planck-Gesselschaft zur Foerderung der Wissenschaften e. V. (Niemcy)
Koordynator w IBD: Prof. Leszek Kaczmarek / Dr Katarzyna Łukasiuk
Liczba Członków Konsorcjum: 14

GRIPANNT Białka łączące się z receptorami glutaminianu jako nowe punkty uchwytu terapii neuroprotekcyjnych
http://www.cmbn.no/gripannt/index.html
Typ projektu: Specific Targeted Project
Nr grantu: LSHM-CT-2005-005320
Okres realizacji: 36 miesięcy (2005 – 2008)
Budżet całkowity: 1 785 000 EUR
Budżet IBD PAN: 100 000 EUR
Koordynator: University of Oslo
Koordynator w IBD: Prof. Leszek Kaczmarek
Liczba Członków Konsorcjum: 8

SENECA Starzenie i śmierć komórek a nowotwór i starzenie się organizmów.
Typ projektu: Specific Support Action
Nr grantu: LSSM-CT-2006-037312
Okres realizacji: 24 miesiące (2006 – 2008)
Budżet całkowity: 142 800 EUR
Budżet IBD PAN: 95 520 EUR
Koordynator: IBD PAN
Koordynator w IBD: Prof. Ewa Sikora
Liczba Członków Konsorcjum: 3

NOVELTUNE Behawioralne, elektrofizjologiczne i molekularne mechanizmy wykrywania nowizny.
Typ projektu: Specific Targeted Project
Nr grantu: LSHM-CT-2006-037378
Okres realizacji: 48 miesięcy (2006 – 2010)
Budżet całkowity: 2 399 849 EUR
Budżet IBD PAN: 338 763 EUR
Koordynator: Centre National de la Recherche Scientifique (Francja)
Koordynator w IBD: Prof. Leszek Kaczmarek
Liczba Członków Konsorcjum: 5

HIPPOGENEREGUL Identyfikacja wspólnych cech odcinków cis-regulatorowych odpowiedzialnych za współregulację genów w rozwoju hipokampa
Typ projektu: Marie Curie European Re-integration Grants
Nr grantu: MERG-CT-2004-510153
Okres realizacji: 12 miesięcy (2004-2005)
Budżet całkowity: 40 000 EUR
Koordynator w IBD: Dr Michał Dąbrowski


5 Program Ramowy UE


BRAINS Rozpowszechnianie osiągnięć nauk neurobiologicznych w społeczeństwie
Typ projektu: Europejskie Centrum Doskonałości w Neurobiologii
Nr grantu: QLG3-CT-2002-90368
Okres realizacji: 36 miesięcy (2003 – 2005)
Budżet całkowity: 349 990 EUR
Koordynator w IBD: Prof. Jerzy Duszyński

Analiza ekspresji genów w różnicujących się neuronach za pomocą macierzy cDNA
Typ projektu: LIFE QUALITY: Research grants (individual fellowships)
Nr grantu: QLK6-CT-2000-52154
Okres realizacji: 24 miesiące (2001 – 2003)
Budżet całkowity: 159 200 EUR
Koordynator: Flanders Interuniversity Institute For Biotechnology VZW (Belgia)
Koordynator w IBD: Dr Michał Dąbrowski