Fundusze Strukturalne

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Centrum Neurobiologii (CN)


Projekt nr: POIG.02.02.00-14-024/08
Działanie: 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych

Nazwa beneficjenta: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Nazwa konsorcjanta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.03.2013
Wartość projektu: 388 444 071,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%
Strona projektu: http://cept.wum.edu.pl/
 

Wzrost innowacyjności Mazowsza poprzez budowę zintegrowanych stanowisk do badań przedklinicznych z udziałem radiofarmaceutyków

 

Projekt nr: RPMA.01.01.00-14-025/10
Działanie 1.1: Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Okres realizacji: 01.06.2010 – 30.11.2015
Wartość projektu: 4 652 333,06 PLN
Wydatki kwalifikowane: 3 404 751,01 PLN
Wartość dofinansowania:  2 894 038,35 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%

 

Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz za granicą na wynalazek “Transgeniczne zwierzę oraz sposób jego otrzymywania”

Projekt nr: UDA-POIG.01.03.02-14-009/09-00
Działanie 1.3.2. Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Okres realizacji: 01.01.2007– 31.12.2014
Wartość projektu: 285 260,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)

Projekt nr: POIG.02.03.02-00-043/10
Działanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

Nazwa beneficjenta: Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Nazwa konsorcjanta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 02.03.2010 – 31.03.2014
Wartość projektu: 36 347 949,15 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%
Strona projektu: http://rcin.org.pl/dlibra

Rozwój platformy informatycznej – konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Projekt nr: POIG.02.03.01-00-001/09
Działanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.12.2010
Wartość projektu: 2 342 160,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%
Strona projektu: http://wirtualizacja.nencki.gov.pl/

Biocentrum Ochota – infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

Projekt nr: POIG. 02.03.00-00-003/09
Działanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej
2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji usług teleinformatycznych

Nazwa beneficjenta: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Nazwa konsorcjanta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.03.2015
Wartość projektu: 26 530 185,40 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%

Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowania w biologii i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe

Projekt nr: POIG.01.01.02-00-008/08
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy

Nazwa beneficjenta: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Nazwa konsorcjanta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.05.2008 – 30.09.2013
Wartość projektu: 73 310 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%

Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych

Projekt nr: POIG.01.01.02-00-109/09
Poddziałanie: 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Nazwa beneficjenta: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Nazwa konsorcjanta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.12.2015
Wartość projektu: 45 564 696,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%
Strona projektu: http://www.stemcells-project.eu

Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych

Projekt nr: POIG.02.02.00-00-025/09
Poddziałanie: 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski
Nazwa konsorcjanta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 06.08.2008 – 31.12.2013
Wartość projektu: 54 135 857,08 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%

Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym

Projekt nr: POIG.01.01.02-00-069/09
Poddziałanie: 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński
Nazwa konsorcjanta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.03.2009 – 30.06.2015
Wartość projektu: 63 529 402,48 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%
Strona projektu: www.jcet.eu

Molekularne i komórkowe mechanizmy patogenezy cukrzycy typu 2 (program TEAM z FNP)

Projekt nr: TEAM/2010-5/2
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.09.2010 – 31.08.2014
Wartość projektu: 2 596 700,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %
Strona projektu: http://team.nencki.gov.pl

MMP-9 driven extrasynaptic proteolysis in physiological and pathological synaptic plasticity (program TEAM z FNP)

Projekt nr: TEAM/2011-8/3
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.02.2012 – 30.06.2015
Wartość projektu: 2 135 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

Role of epigenetics and chromatin structure alterations in establishment of proinvasive macrophages in gliomas (program Homing Plus z FNP)

Projekt nr: Homing Plus/2011-3/7
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.09.2011 – 01.08.2013
Wartość projektu: 326 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

Regulation of MMP-9 gene in the mouse hippocampus and amygdala during learning and memory formation: Analysis at molecular levels by novel biotechnology & bioengineering based tools and approaches (program Homing Plus z FNP)

Projekt nr: Homing Plus/2010-1/5
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.07.2010 – 30.06.2012
Wartość projektu: 292 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE “International PhD Studies in Neurobiology” (program MPD z FNP)

Projekt nr: MPD/2009/4
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.10.2009 – 30.09.2014
Wartość projektu: 5 667 997,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

Nowa odsłona alfabetu Braille’a. Weryfikacja i optymalizacja działania stymulatora czuciowego, pracującego w polu skanera rezonansu magnetycznego (program Ventures z FNP)

Projekt nr: Ventures /2011-7/5
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.09.2011 – 31.08.2012
Wartość projektu: 73 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

The role of adhesion molecule CD44 in dendritic tree arborization (program Pomost z FNP)

Projekt nr: POMOST/2011-3/2
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.11.2011 – 31.10.2014
Wartość projektu: 730 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

Do multiinervated spines store memory? (program Pomost z FNP)

Projekt nr: POMOST/2011-4/7
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Okres realizacji: 01.03.2012 28.02.2015
Wartość projektu: 413 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85 %

 

Opracowanie kandydata na lek przeciwnowotworowy na bazie nowej grupy związków OAT-449
 

Projekt nr: POIG.01.03.01-14-094/12
Działanie: 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwa konsorcjanta: OncoArendi Therapeutics, sp. z o.o.
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2015
Wartość projektu: 7 157 050,97,55 PLN
Udział Unii Europejskiej: 85%

 

Czy starzenie i autofagia mogą prowadzić do podziału komórkowego? Analiza obrazu mikroskopowego jako narzędzie w predykcji losów komórek nowotworowych traktowanych chemioterapeutykami

 

Projekt nr: 125/UD/SKILLS/2013
Działanie: 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Okres realizacji: 01.01.2014-30.09.2015
Wartość projektu: 100 000,00 PLN
 

Niesamowity świat mrówek

 

Projekt nr: 97/UD/SKILLS/2015
Działanie: 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Okres realizacji: 01.01.2015-30.11.2015
Wartość projektu: 45 000,00 PLN

 

Nowatorskie sposoby prezentacji historii odkryć naukowych oraz wynalazków jako sposób na popularyzację nauki

 

Projekt nr: 43/UD/SKILLS/2015
Działanie: 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Okres realizacji: 01.02.2015-30.10.2015
Wartość projektu: 42 500,00 PLN

 

Mikrosfery alginianowe indukujące migrację mezenchymalnych komórek macierzystych do trzustki

 

Projekt nr: 42/UD/SKILLS/2015
Działanie: 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Okres realizacji: 01.12.2014-30.11.2015
Wartość projektu: 100 000,00 PLN