Granty NCN

NARODOWE CENTRUM NAUKI w Krakowie

Nr.: 2011/01/N/NZ1/04311
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ1
Tytuł projektu: Regulacja kanałów jonowych wewnętrznej błony mitochondrialnej przez wielonienasycone kwasy tłuszczowe
Kierownik: mgr Anna Magdalena Kajma
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-06 / 2013-06-05

Nr.: 2011/01/M/NZ1/01597
Podtyp wniosku: HARMONIA
Panel: NZ1
Tytuł projektu: Ścieżka sygnalizacyjna prowadząca od uszkodzeń DNA do starzenia komórek nowotworowych
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Zofia Sikora
Kwota dofinansowania: 724 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-06 / 2014-12-05

Nr.: 2011/01/N/NZ3/02111
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Wpływ ograniczonej stymulacji wzrokowej na ekspresję genów w pierwszorzędowej korze wzrokowej kota
Kierownik: mgr inż. Karolina Laskowska-Macios
Kwota dofinansowania: 50 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-07 / 2014-12-06

Nr.: 2011/01/N/NZ3/02216
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Wpływ sumoilacji CacyBP/SIP na funkcję tego białka w komórce
Kierownik: mgr inż. Urszula Wasik
Kwota dofinansowania: 140 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-06 / 2013-12-05

Nr.: 2011/01/D/NZ3/04777
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Rola desaturazy stearoilo-CoA w patogenezie przerostu lewej komory serca
Kierownik: dr Paweł Dobrzyń
Kwota dofinansowania: 600 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-07 / 2014-12-06

Nr.: 2011/01/D/NZ3/00163
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Plastyczność strukturalna mózgu wywołana przez białka modyfikujące macierz zewnątrzkomórkową
Kierownik: dr Jakub Mateusz Włodarczyk
Kwota dofinansowania: 1 000 000 PLN
Okres realizacji: 2011 / 2016

Nr.: 2011/01/D/NZ3/02149
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Obwody neuronalne zawiadujące przywróceniem reakcji strachu po procedurze wygaszania
Kierownik: dr Ewelina Anna Knapska
Kwota dofinansowania: 882 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-07 / 2016-12-06

Nr.: 2011/01/M/NZ3/02139
Podtyp wniosku: HARMONIA
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Wielkoskalowe profilowanie ekspresji miRNA w modelach padaczki
Kierownik: dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Kwota dofinansowania: 675 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-12 / 2014-12-11

Nr.: 2011/01/B/NZ3/02145
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Wpływ komórkowej odpowiedzi na stres na indukcję niestabilności genomowej w komórkach przewlekłej białaczki szpikowej; udział szlaku PERK-eIF2? w regulacji translacji BRCA1, mitozy i progresji choroby
Kierownik: dr Katarzyna Piwocka
Kwota dofinansowania: 862 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-07 / 2014-12-06

Nr.: 2011/01/B/NZ3/02137
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Wpływ kurkuminy na modulację procesu starzenia in vitro prawidłowych komórek mięśni gładkich i śródbłonka naczyń, pochodzących z aorty
Kierownik: dr Anna Bielak-Żmijewska
Kwota dofinansowania: 716 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-07 / 2014-12-06

Nr.: 2011/01/B/NZ4/01577
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Udział interleukiny 6 w mechanizmach zaburzeń rozwoju potomstwa myszy wywołanych podaniem lipopolisacharidu bakteryjnego ciężarnym samicom
Kierownik: dr hab. Ruzanna Dżawadian
Kwota dofinansowania: 342 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-16 / 2014-12-15

Nr.: 2011/01/B/NZ4/01575
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Rola receptora neurotrofin TrkB we wczesnych etapach rozwoju mózgu ssaków
Kierownik: dr Katarzyna Bartkowska
Kwota dofinansowania: 300 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-16 / 2014-12-15

Nr.: 2011/01/B/NZ4/01664
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Białko wiążące wapń S100A6 (kalcyklina) w galarecie Whartona – lokalizacja i funkcja w przekazywaniu sygnału
Kierownik: prof. dr hab. Anna Filipek
Kwota dofinansowania: 195 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-15 / 2013-12-14

Nr.: 2011/01/B/NZ4/00371
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Uszkodzenia genomu, status p53 i przejawy stresu nitrozacyjnego-oksydacyjnego w procesie indukowanego przez metotreksat przyspieszonego starzenia ludzkich komórek raka jelita grubego
Kierownik: dr Magdalena Dąbrowska
Kwota dofinansowania: 300 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-15 / 2014-12-14

Nr.: 2011/01/N/NZ4/01707
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Rola szlaku PERK-eIF2alpha w przeżyciu oraz potencjale kancerogennym komórek z ekspresją onkogenu Bcr-Abl doświadczenia in vivo
Kierownik: mgr Monika Kusio-Kobiałka
Kwota dofinansowania: 121 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-16 / 2013-06-15

Nr.: 2011/01/D/NZ4/04958
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Mechanizmy uwagi: rola transportera dopaminy
Kierownik: dr Anita Lidia Cybulska-Kłosowicz
Kwota dofinansowania: 670 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-16 / 2016-12-15

Nr.: 2011/01/D/NZ4/03744
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Identyfikacja mózgowo-specyficznych, nie-kodujacych microRNA u myszy: 1 – regulujących plastyczność synaptyczną w procesach uczenia się i pamięci oraz 2 – kontrolujących scieżkę przekazywania sygnału Insulina-mTOR w neuronach odpowiedzialnych za rozwój otyłości
Kierownik: dr Witold Adam Konopka
Kwota dofinansowania: 1 000 000 PLN
Okres realizacji: 2012-06-29 / 2017-06-28

Nr.: 2011/01/B/NZ6/01781
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ6
Tytuł projektu: Poszukiwanie, oparte na strukturze trójwymiarowej białka, selektywnego inhibitora syntazy tymidylanowej nicieni, potencjalnego leku chemioterapii chorób wywołanych przez nicienie pasożytnicze
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Krzysztof Rode
Kwota dofinansowania: 396 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-12 / 2014-12-11

Nr.: 2011/01/B/HS6/04611
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: HS6
Tytuł projektu: Neuroanatomiczne podłoże kłamania: badanie w ekologicznym schemacie eksperymentalnym z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
Kierownik: dr Iwona Szatkowska
Kwota dofinansowania: 192 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-13 / 2014-12-12

Nr.: 2011/01/B/HS6/00683
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: HS6
Tytuł projektu: Autyzm a przetwarzanie informacji związanych z własną osobą: badanie elektrofizjologiczne
Kierownik: dr hab. Anna Mirosława Nowicka
Kwota dofinansowania: 318 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-13 / 2014-12-12

Nr.: 2011/01/N/HS6/04281
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: HS6
Tytuł projektu: Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w kłamaniu
Kierownik: mgr Marcel Falkiewicz
Kwota dofinansowania: 167 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-13 / 2014-12-12

Nr.: 2011/03/B/HS6/05161
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: HS6
Tytuł projektu: Percepcja dynamicznych ekspresji emocjonalnych- badania z zastosowaniem innowacyjnej metody jednoczesnego pomiaru fMRI i EMG
Kierownik: dr Krystyna Jolanta Rymarczyk
Kwota dofinansowania: 337 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-17 / 2015-08-16

Nr.: 2011/03/D/HS6/05584
Podtyp wniosku: HS6
Panel: SONATA
Tytuł projektu: Dekodowanie dysleksji – organizacja funkcjonalna kojarzenia litery z głoską u dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
Kierownik: dr Katarzyna Maria Jednoróg
Kwota dofinansowania: 408 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-02 / 2016-08-01

Nr.: 2011/03/D/HS6/05578
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: HS6
Tytuł projektu: Badania pamięci długoterminowej bodźców nacechowanych emocjonalnie z zastosowaniem symultanicznej rejestracji EEG/fMRI
Kierownik: dr Artur Marcin Marchewka
Kwota dofinansowania: 398 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-02 / 2015-08-01

Nr.: 2011/03/B/NZ1/00148
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ1
Tytuł projektu: Badanie roli czynnika transkrypcyjnego Grainyhead-like 1 w funkcjonowaniu nerek
Kierownik: dr Tomasz Michał Wilanowski
Kwota dofinansowania: 483 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-27 / 2015-08-26

Nr.: 2011/03/B/NZ1/00595
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ1
Tytuł projektu: CacyBP/SIP jako nowa fosfataza w ścieżkach przekazywania sygnału związanych z proliferacją i różnicowaniem komórek
Kierownik: prof. dr hab. Anna Filipek
Kwota dofinansowania: 845 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-22 / 2015-08-21

Nr.: 2011/03/B/NZ3/04433
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Metabolizm energetyczny komórek z glikogenozą typu IV
Kierownik: dr Dominika Maria Malińska
Kwota dofinansowania: 450 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-21 / 2015-08-20

Nr.: 2011/03/B/NZ3/00693
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Rola białka szoku cieplnego HSP72 w rozwoju insulinooporności indukowanej przez lipidy w mięśniach szkieletowych
Kierownik: dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Kwota dofinansowania: 704 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-21 / 2015-08-20

Nr.: 2011/03/B/NZ3/04453
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Rola autofagii w regulacji oporności nowotworowych komórek macierzystych glejaków na chemioterapię
Kierownik: dr Iwona Anna Ciechomska
Kwota dofinansowania: 550 000 PLN
Okres realizacji: 2012-09-13 / 2015-09-12

Nr.: 2011/03/B/NZ4/00302
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Rola białka Ttyh1 w rozwoju padaczki
Kierownik: dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Kwota dofinansowania: 416 000 PLN
Okres realizacji: 2012-09-11 / 2015-09-10

Nr.: 2011/03/B/NZ4/03768
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Zmiany w aktywności bioelektrycznej rejestrowanej z różnych struktur mózgu szczura podczas lękowego warunkowania klasycznego, wywołane środkami farmakologicznymi
Kierownik: prof. dr hab. Stefan Władysław Kasicki
Kwota dofinansowania: 325 000 PLN
Okres realizacji: 2012-09-07 / 2015-09-06

Nr.: 2011/03/B/NZ4/03053
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Rejony mózgu pośredniczące w zmianach wywołanych środkami przeciwpsychotycznymi w aktywności oscylacyjnej w jądrze półleżącym
Kierownik: dr Mark Jeremy Hunt
Kwota dofinansowania: 330 000 PLN
Okres realizacji: 2012-09-17 / 2015-09-06

Nr.: 2011/03/B/NZ4/03055
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Funkcjonalna analiza desaturazy stearoilo-CoA jako regulatora homeostazy metabolicznej i indukowanej przez kwasy tłuszczowe autofagii komórek beta trzustki
Kierownik: dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Kwota dofinansowania: 444 000 PLN
Okres realizacji: 2012-09-11 / 2015-09-10

Nr.: 2011/03/B/NZ4/02988
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Identyfikacja mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za proregeneracyjną rolę mikrogleju w procesie remielinizacji ośrodkowego układu nerwowego
Kierownik: dr Małgorzata Zofia Zawadzka
Kwota dofinansowania: 550 000 PLN
Okres realizacji: 2012-09-14 / 2015-09-13

Nr.: 2011/03/B/NZ4/03771
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Korelaty zmian magnetyczno-rezonansowych w mózgach zwierząt na diecie wysokotłuszczowej: obraz histologiczny i zachowanie
Kierownik: dr Stefan Gaździński
Kwota dofinansowania: 455 000 PLN
Okres realizacji: 2012-09-11 / 2015-09-10

Nr.: 2011/03/N/NZ1/03143
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ1
Tytuł projektu: Rola czynników transkrypcyjnych Stat1 i Stat3 w regulacji transkrypcji uba7 i jmjd3, kluczowych mediatorów stanu zapalnego
Kierownik: mgr Piotr Przanowski
Kwota dofinansowania: 161 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-27 / 2014-02-26

Nr.: 2011/03/N/NZ1/03156
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ1
Tytuł projektu: Udział GM-CSF (czynnika wzrostu kolonii granulocytów i makrofagów) w rekrutacji makrofagów i wzroście glejaka
Kierownik: mgr Małgorzata Maria Sielska
Kwota dofinansowania: 150 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-27 / 2013-08-26

Nr.: 2011/03/N/NZ3/01957
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Badanie roli czynnika transkrypcyjnego GRHL1 w mechanizmach powstawania nowotworów skóry i w komórkowych szlakach przekazywania sygnału w mysim modelu
Kierownik: mgr Michał Krzysztof Mlącki
Kwota dofinansowania: 150 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-21 / 2014-08-14

Nr.: 2011/03/N/NZ3/04516
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Nowe mechanizmy epigenetyczne odpowiedzialne za ekspresję genu Bdnf w mózgu szczura
Kierownik: mgr inż. Agnieszka Walczak
Kwota dofinansowania: 290 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-21 / 2015-02-20

Nr.: 2011/03/N/NZ3/05897
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Rola czynnika transkrypcyjnego STAT3 w komórkach macierzystych czerniaka i identyfikacja genów od niego zależnych
Kierownik: mgr Dorota Weronika Kulesza
Kwota dofinansowania: 150 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-21 / 2014-02-20

Nr.: 2011/03/N/NZ4/03504
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Neurobiologiczne podłoże różnic płciowych w nabywaniu, wygaszaniu i odnawianiu warunkowego strachu
Kierownik: mgr Marta Jolanta Mikosz
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Okres realizacji: 2012-08-22 / 2014-02-21

Nr.: 2011/03/N/NZ5/01518
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ5
Tytuł projektu: Badanie zmian poziomu ekspresji oraz zmian genetycznych i epigenetycznych w genach GRHL w próbkach ludzkich nieczerniakowych raków skóry
Kierownik: mgr inż. Agnieszka Kikulska
Kwota dofinansowania: 300 000 PLN
Okres realizacji: 2012-09-19 / 2014-09-18

Nr.: 2012/04/M/NZ3/00425
Podtyp wniosku: HARMONIA
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Wpływ CacyBP/SIP na regulację transkrypcji w komórkach neuronalnych
Kierownik: prof. dr hab. Anna Filipek
Kwota dofinansowania: 480 000 PLN
Okres realizacji: 2012-09-26 / 2015-09-25

Nr.: 2012/04/A/NZ3/00630
Podtyp wniosku: MAESTRO
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Rola białek sygnałowych wydzielanych przez glejaki w polaryzacji makrofagów i kształtowaniu przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Kwota dofinansowania: 2 887 700 PLN
Okres realizacji: 2012-09-18 / 2017-09-17

Nr.: 2012/05/B/NZ3/01996
Podtyp wniosku: OPUS 3
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Oddziaływanie miozyny VI z DOCK7; możliwość udziału w neurytogenezie
Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Kwota dofinaAnsowania: 521 000 PLN
Okres realizacji:

Nr.: 2012/05/B/NZ2/02044
Podtyp wniosku: OPUS 3
Panel: NZ2
Tytuł projektu: Analiza metylacji DNA w obrębie skupiska genów różnicowania naskórka
Kierownik: dr hab. Wiesława Małgorzata Leśniak
Kwota dofinansowania: 350 000 PLN
Okres realizacji:

Nr.: 2012/05/B/BZ3/00851
Podtyp wniosku: OPUS 3
Panel: BZ3
Tytuł projektu: Poszukiwanie endogennych czynników modyfikujących macierz zewnątrzkomórkową mózgu po udarze
Kierownik: dr Dorota Zofia Nowicka
Kwota dofinansowania: 330 000 PLN
Okres realizacji:

Nr.: 2012/05/N/NZ1/00020
Podtyp wniosku: PRELUDIUM 3
Panel: NZ1
Tytuł projektu: Zależny od EB1 mechanizm “śledzenia” końców plus mikrotubul przez kinezynę-14 Ncd
Kierownik: mgr Ewa Szczęsna
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Grant PROMOTORSKI
Okres realizacji:

Nr.: 2012/05/N/NZ3/00905
Podtyp wniosku: PRELUDIUM 3
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Wpływ białka S100A6 na wzrost i różnicowanie naskórka
Kierownik: mgr inż. Agnieszka Graczyk
Kwota dofinansowania: 75 000 PLN
Grant PROMOTORSKI
Okres realizacji:


Nr.: 2012/05/N/NZ4/00905
Podtyp wniosku: PRELUDIUM 3
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Czy nadekspresja białka adhezji komórkowej L1 u szczurów z całkowicie przeciętym rdzeniem kręgowym wpływa na ekspresję metaloproteazy ADAM10 i powstawanie form rozpuszczalnych L1.
Kierownik: mgr Rafał Krzysztof Płatek
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Grant PROMOTORSKI
Okres realizacji:


Nr.: 2012/05/N/NZ4/02500
Podtyp wniosku: PRELUDIUM 3
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Udział nabytej kanałopatii w epileptogenezie pourazowej u myszy transgenicznych APP/PS1 – modelu choroby Alzheimera
Kierownik: mgr Diana Miszczuk
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Grant PROMOTORSKI
Okres realizacji:


Nr.: 2012/05/N/NZ3/00330
Podtyp wniosku: PRELUDIUM 3
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Rola kompleksu AnxA2-S100A10 w inicjacji procesu mineralizacji przez komórki o fenotypie osteoblastów
Kierownik: mgr Anna Agnieszka Ćmoch
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Grant PROMOTORSKI
Okres realizacji:

Nr.: 2012/05/D/NZ3/02085
Podtyp wniosku: SONATA 3
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Model do badania plastyczności synaptycznej oparty na optogenetyce
Kierownik: dr Tomasz Maciej Jaworski
Kwota dofinansowania: 500 000 PLN
Okres realizacji:

Nr.: 2012/05/D/NZ3/00994
Podtyp wniosku: SONATA 3
Panel: NZ3
Tytuł projektu: Rola interneuronalnych synaps elektrycznych kory mózgowej w procesie uczenia się
Kierownik: dr Anna Posłuszny
Kwota dofinansowania: 500 000 PLN
Okres realizacji:

Nr.: 2012/05/E/NZ4/02997
Podtyp wniosku: SONATA BIS 1
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Rola białka PML i ciałek jądrowych PML w mózgu dorosłych myszy
Kierownik: dr hab. Grzegorz Marek Wilczyński
Kwota dofinansowania: 1 350 000 PLN
Okres realizacji:

Nr.: 2012/05/E/NZ4/02996
Podtyp wniosku: SONATA BIS 1
Panel: NZ4
Tytuł projektu: Rola synaptogenezy w powstawaniu pamięci: udział alfa CaMKII.
Kierownik: dr hab. Katarzyna Anna Radwańska
Kwota dofinansowania: 1 500 000 PLN
Okres realizacji:

Nr.: 2012/05/E/ST2/02180
Podtyp wniosku: SONATA BIS 1
Panel: ST2
Tytuł projektu: Trójwymiarowa mikroskopia superrozdzielcza do badania zmian struktury chromatyny komórek nerwowych pod wpływem stresu epileptycznego..
Kierownik: dr Tytus Stefan Bernas
Kwota dofinansowania: 1 496 000 PLN
Okres realizacji: