Pracownia Chorób Metabolicznych

Kierownik: Grzegorz Sumara

 

Degrees:

2009 PhD, Institute of Physiology, University of Zürich and the Institute of Cell Biology, ETH Hoenggerberg, Zürich, Switzerland
2004 Master of Science in Biology, Research Institute of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University, Cracow, Poland

 

Research trainings:

2013 PostDoctoral training, Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC), Strasbourg, France
2009-2012 PostDoctoral training, Department of Genetics and Development, Columbia University, New York, USA
2004-2008 PhD thesis (Mentor: Prof. R. Ricci), Institute of Cell Biology, ETH Hoenggerberg, Zürich, Switzerland
2004 PhD thesis, Institute of Physiology, University of Zürich, laboratory of Prof. T.F. Luscher, Zürich, Switzerland, under the direct supervision of Dr. Ricci
2003-2004 Undergraduate practical studies, Institute of Physiology University of Zürich, laboratory of Prof. T.F. Luscher, Zürich, Switzerland
2002 Undergraduate practical studies, Institute of Molecular Pathology, I.M.P., laboratory of Prof. E.F. Wagner, Vienna, Austria

 

Professional employments:

2013-2019 Group Leader at the Rudolf Virchow Center (RVC) for Experimental Biomedicine, University of Würzburg, Germany
2013 PostDoctoral training, Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC), Strasbourg, France
2009-2012 PostDoctoral training, Department of Genetics and Development, Columbia University, New York, USA

 

Honors and fellowships:

2019 Head of the Dioscuri Centre of Scientific Excellence. A Programme initiated by the Max Planck Society (MPG), jointly managed with the National Science Centre in Poland (NCN), and mutually funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (MNiSW) and the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
2018 Part of the Collaborative Research Center/Transregio – CRC/TR 240 “Platelets – Molecular, cellular and systemic functions in health and disease”
2016 European Research Council (ERC) Starting Grant
2014 Emmy Noether grant for young group leaders from the German Research Foundation (DFG)
2013 Rising Star Fellowship (EFSD/Janssen Research Fellowship 2013) from the European Foundation for the Study of Diabetes
2009 Long-term postdoctoral fellowship from the Human Frontier Science Program Organization (HFSPO)

Zespół: Angel Loza Valdes (doktorant), Grzegorz Sumara (kierownik grupy), rekrutacja trwa, fotografia przedstawia obecnych członków labolatorium w Würzburg’u

 

 

Profil badań:

Nasze badania koncentrują się na dokładnym poznaniu konwencjonalnych (zależnych od kinaz) i niekonwencjonalnych (zależnych od systemu ubikwityny-proteasomu) szlaków sygnałowych regulujących metabolizm adipocytów, hepatocytów, enterocytów i komórek beta trzustki. Ponadto badamy, w jaki sposób te zdarzenia sygnałowe przyczyniają się do rozwoju chorób metabolicznych. Aby badać złożoną sieć transmisji sygnałów regulującą podstawowe procesy metaboliczne, łączymy biologię komórki, podejście biochemiczne i omiczne z genetyką myszy. Nasze eksperymenty genetyczne na myszach koncentrują się na członach rodziny kinazy białkowej D (PKD) aktywowanych diacyloglicerolem, które są centralnymi regulatorami tkanki tłuszczowej, wątroby, układu trawiennego i funkcji trzustki oraz są zaangażowane w rozwój otyłości, a także cukrzycy typu 2. Stosując metody przesiewowe o dużej przepustowości, staramy się zidentyfikować nowe kanoniczne i niekonwencjonalne składowe mechanizmów sygnałowych regulujących funkcje adipocytów i ich wpływ na rozwój wielu chorób metabolicznych, w tym otyłości, cukrzycy typu 2, a także kacheksji związanej z rakiem. Wreszcie, wykorzystujemy nasze odkrycia do generowania nowatorskich terapii medycyny precyzyjnej w celu przywrócenia sprawności metabolicznej organizmu dotkniętego poważnymi chorobami metabolicznymi.

 

 

Aktualna działalność badawcza:

• Identyfikacja konwencjonalnych i niekanonicznych modułów sygnałowych (ligaz E3 i DUB) w regulacji lipolizy
• Dekodowanie zdarzeń sygnałowych indukujących lipolizę w adipocytach podczas chorób metabolicznych
• Poznawanie wpływu sygnalizacji zależnej od PKD na wchłanianie lipidów, funkcję tkanki tłuszczowej i rozwój chorób metabolicznych
• Identyfikacja mechanizmów komunikacji międzynarządowej w regulacji funkcji komórek beta trzustki

 

 

Wybrane publikacje:

Löffler MC, Mayer AE, Trujillo Viera J, Loza Valdes A, El-Merahbi R, Ade CP, Karwen T, Schmitz W, Slotta A, Erk M, Janaki-Raman S, Matesanz N, Torres J, Marcos M, Sabio G, Eilers M, Schulze A and Sumara G.  Protein kinase D1 deletion in adipocytes enhances energy dissipation and protects against adiposity. EMBO Journal, Volume 37(22) 15th November 2018

 

Cai K, El-Merahbi R, Löffler M, Mayer A, Sumara G. Ndrg1 promotes adipocytes differentiation and sustains their function. Scientific Reports, 7:7191, 3rd August 2017

 

Trujillo Viera J, El-Merahbi R, Nieswandt B, Stegner D, Sumara G. Phospholipases D1 and D2 Suppress Appetite and Protect against Overweight. PLoS One, 11(6): e0157607. doi:10.1371, 14th Jun 2016

 

El-Merahbi R, Löffler M, Mayer A, Sumara G. The roles of peripheral serotonin in metabolic homeostasis. FEBS Lett, Volume 589, Issue15, Pages 1728-1734, 8th July 2015

 

Sumara G, Sumara O, Kim J, Karsenty G. Gut-derived serotonin is a multifunctional determinant to fasting adaptation. Cell metab. Issue 16, Pages 588-600, 7th November 2012

 

Oury F*, Sumara G*, Sumara O, Ferron M, Chang H, Smith CE, Hermo L, Suarez S, Roth BL, Ducy P, Karsenty G. Endocrine Regulation of Male Fertility by the Skeleton. Cell. Volume 144, pages 796-809, 4th March 2011, * równy wkład

 

Sumara G, Formentini I, Collins S, Sumara I, Windak R, Bodenmiller B, Ramracheya R, Caille D, Jiang H, Platt KA, Meda P, Aebersold R, Rorsman P, Ricci R. Regulation of PKD by the MAPK p38delta in insulin secretion and glucose homeostasis. Cell. Volume 136, Issue 2, Pages 235-248, 23rd January 2009

 

Ricci R*, Sumara G*, Sumara I, Rozenberg I, Kurrer M, Akhmedov A, Hersberger M, Eriksson U, Eberli FR, Becher B, Borén J, Chen M, Cybulsky MI, Moore KJ, Freeman MW, Wagner EF, Matter CM and Lüscher TF. Requirement of JNK2 for scavenger receptor A-mediated foam cell formation in atherogenesis. Science. Volume 306, Issue 5701, pages 1558-1561, 26th Nov 2004,

 

* równy wkład