Inauguracja Platformy Innowacyjnej Instytutu Nenckiego

13 stycznia 2010r odbyło się w Instytucie Nenckiego seminarium pt: “Patent dla Naukowca”. Podczas seminarium ukazano z różnych perspektyw znaczenie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w pracy badawczej i działalności jednostek naukowych. Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie Platformy Innowacyjnej. Była to równocześnie inauguracja działalności Platformy Innowacyjnej Instytutu Nenckiego. Jednym z głównych celów Platformy Innowacyjnej Instytutu Nenckiego (PIIN) jest wzrost innowacyjności i wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w Instytucie. PIIN ma stanowić podstawowe źródło informacji zarówno dla pracowników naukowych jak i doktorantów Instytutu Nenckiego o kwestiach związanych z zarządzaniem i ochroną własności intelektualnej, procesem transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Jednocześnie PIIN ma również stanowić kanał promocji Instytutu i podstawowe źródło informacji o zakresie prowadzonych badań i ofercie badawczej Instytutu dla obecnych i potencjalnych partnerów przemysłowych Instytutu, w szczególności dla firm biotechnologicznych.