Iuventus Plus

Iuventus Plus 2010

Tytuł projektu: Typologia dysleksji rozwojowej i jej markery neuroanatomiczne – badania z użyciem funkcjonalnego i strukturalnego rezonansu magnetycznego
Kierownik projektu: Katarzyna Jednoróg
No umowy: 0151/H03/2010/70
No projektu: IP2010 0151 70
Okres realizacji: 2010-2011
Budżet całkowity: 200 000 zł

Tytuł projektu: Wpływ zaburzeń gospodarce glukozy i glikogenu na wytwarzanie reaktywnych form tlenu w mitochondriach
Kierownik projektu: Dominika M. Malińska
No umowy: 0237/P01/2010/70
No projektu: IP2010 0237 70
Okres realizacji: 2010-2011
Budżet całkowity: 150 000 zł

Tytuł projektu: Afektywna baza bodźców wzrokowych Nencki (ang. Nencki Affectiv Picture System, NAPS). Badania behawioralne oraz mechanizmów neuronalnych wpływu emocji na procesy poznawcze w zróżnicowanej wiekowo populacji osób zdrowych
Kierownik projektu: Artur Marchewka
No umowy: 0240/H03/2010/70
No projektu: IP2010 0240 70
Okres realizacji: 2010-2011
Budżet całkowity: 150 000 zł

Tytuł projektu: Wpływ onkogenu Bcr-Abl na powstawanie granul stresowych, regulację translacji i stabilność mRNA BRCA1 w komórkach przewlekłej białaczki szpikowe; znaczenie w regulacji mitozy, katastrofy mitotycznej i niestabilności chromosomalnej
Kierownik projektu: Paulina Podszywałow-Bartnicka
No umowy: 0328/P01/2010/70
No projektu: IP2010 0328 70
Okres realizacji: 2010-2011
Budżet całkowity: 100 000 zł

Tytuł projektu: Neurobiologiczne podłoże zaburzeń przetwarzania informacji o charakterze społecznym u osób z autyzmem
Kierownik projektu: Paweł Tacikowski
No umowy: 0432/H03/2010/70
No projektu: IP2010 0432 70
Okres realizacji: 2010-2011
Budżet całkowity: 112 000 zł