Nagroda Nenckiego

Nagroda Nenckiego została ustanowiona przez Radę Naukową Instytutu aby uhonorować wybitnych uczonych, którzy jednocześnie są naszymi szczególnymi przyjaciółmi, którzy pomagali nam w różnych naukowych okolicznościach, z którymi współpracowaliśmy, z którymi dzieliliśmy pasje i zainteresowania naukowe. Instytut Naukowy nie istnieje w izolacji, funkcjonuje w ramach sieci kolegów połączonych wspólną tematyka badawczą.

 

Laureat Nagrody im. M. Nenckiego 2018
Laureat Nagrody im. M. Nenckiego 2016
Laureat Nagrody im. M. Nenckiego 2015
Laureat Nagrody im. M. Nenckiego 2013
Laureat Nagrody im. M. Nenckiego 2012
Laureat Nagrody im. M. Nenckiego 2011
Laureat Nagrody im. M. Nenckiego 2010
Laureat Nagrody im. M. Nenckiego 2008