Obrona pracy doktorskiej-mgr. Aleksandra Sobolewskiego

27 czerwca 2011 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Aleksandra Sobolewskiego p.t. „Dynamika funkcjonalna korowo-wzgórzowej części układu czuciowego szczura w różnych stanach wzbudzenia

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Recenzenci: dr hab. Stefan Kasicki, prof. nadzw.; prof. dr hab. Marian Lewandowski