Obrona pracy doktorskiej-mgr Magdaleny Ewy Tyburczy

20 grudnia 2010 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Magdaleny Ewy Tyburczy p.t. „Identyfikacja białek zależnych od kinazy mTOR i ocena roli nadmiernej aktywności kinaz mTOR i ERK w patologii podwyściółkowych gwiaździaków olbrzymiokomórkowych i glejaków”
Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci dr hab. Jacek Jaworski; prof. dr hab. Barbara Jarząb