obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Walczak

13 listopada (czwartek) br. o godzinie 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Agnieszki Walczak p.t.: „Zmiany lokalizacji alleli genu Bdnf w jądrze komórkowym neuronów ziarnistych hipokampa po pobudzeniu”

Promotor: dr hab. Grzegorz Wilczyński, prof. nadzw.
Recenzenci: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna; dr hab. Dariusz Smoliński, prof. nadzw.