Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Foika

24 września (wtorek) o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Andrzeja Foika p.t. „Oscylacyjna aktywność neuronów górnych warstw wzgórka czworaczego górnego w modelach zwierzęcych”
Promotor: dr hab. Wioletta Waleszczyk, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski; dr hab. Henryk Majczyński