Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Nagalskiego

4 kwietnia (piątek) o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Andrzeja Nagalskiego p.t. „Sieć regulacyjna czynników transkrypcyjnych w kompleksie wzgórzowym myszy”

Promotor: dr hab. Marta Wiśniewska
Recenzenci: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska; prof. dr hab. med. Janusz Moryś