Obrona rozprawy doktorskiej: mgr Anny Dowierciał

27 września 2011 r. o godzinie 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Anny Dowierciał p.t. ”Wiązanie przez syntazę tymidylanową substratów i ich analogów w świetle badań strukturalnych enzymu ssaków i nicienia pasożytniczego Trichinella spirali”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rode
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Bzowska; dr hab. Jarosław Poznański