Obrona rozprawy doktorskiej-mgr Anny Hupałowskiej

21 czerwca (czwartek) o godzinie 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na
II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Anny Hupałowskiej p.t.: “The role of APPL1 in the regulation of the NK-kB pathway”

Promotor: dr hab. Marta Miączyńska, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Bigda; prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek