Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Leszczyńskiej

20 września (piątek) o godz. 14:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na
II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Anny Leszczyńskiej p.t. „Dynamika zmian funkcji lokomocyjnych po połowicznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego u szczurów w oparciu o badania behawioralne i elektrofizjologiczne”
Promotor: dr hab. Henryk Majczyński
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Jaskólska; prof. dr hab. Stefan Kasicki