Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Olszewskiej

18 września (środa) o godz. 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Anny Olszewskiej p.t. „Elektro-fizjologiczna charakterystyka kanałów potasowych wewnętrznej błony mitochondrialnej”
Promotor: prof. dr hab. Adam Szewczyk
Recenzenci: prof. dr hab. med. Paweł Szulczyk; prof. dr hab. Hanna Jańska