Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Oroń

13 września 2013 r. o godz. 11:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Anny Oroń p.t. „Trening percepcji czasu wyzwaniem dla terapii afazji: badania behawioralne, elektrofizjologiczne i fMRI”

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. nadzw.; dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL