Obrona rozprawy doktorskiej: mgr. Cezarego Bregiera

28 września 2011 r. (środa) o godzinie 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr. Cezarego Bregiera p.t. „Rola białek podobnych do fosducyny w fałdowaniu tubuliny i organizacji mikrotubul u Tetrahymena thermophila”

Promotor: dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz; prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek